Udskriv denne side

Plejehjemmet Akaciegården

Obs. fra dags dato skal man have parkeringsbilletter hos afdelingens personale, for at parkere på Borgmester Fischers Vej.

Påske

Så kom påskemåneden og med alt hvad der følger. Først og fremmest kan jeg fortælle at vi holder påskefrokost i de to huse. På Borgmester Fischers vej holder vi d. 10. april i festsalen. Og på Nimbusparken holdes der påskefrokost i afdelingerne d. 8. april.

Køkkenet vil kræse for alle, og jeg håber det bliver nogle rigtig hyggelige dage. Jeg håber at mange beboere vil få besøg af pårørende. Mon ikke også der er nogen der skal give elle have et lille påskeæg.

Foråret har vi været heldige med i løbet af marts. Det betyder at rigtig mange beboere er begyndt og spørge om der kommer lidt planter på altanerne. Det bliver hver afdeling som selv planlægger hvad der skal være på de forskellige altaner.

På Borgmester Fischers vej er man faldet godt til. Der har været lidt begynderproblemer. Beboere og pårørende vil få et nyhedsbrev omkring disse særlige forhold. Dog vil jeg her nævne, at man fra nu af, skal være opmærksom på, at hvis man skal besøge Borgmester Fischers vej, skal man have p-tilladelse oppe i de respektive afdelinger. Pårørende der fast kommer på besøg, kan få et helt ark med parkeringstilladelser. Man skal huske at få nogle nye inden man løber helt tør for billetter.

Der har nu været afholdt beboerrådsmøde i begge huse. Alle beboere havde fået en invitation, og det var rigtig dejligt at se hvor mange der deltog. Det betød at vi blev enige om, at alle fremover får invitationen. Møderne vil blive holdt ca. hvert kvartal. Referat fra begge møder kan ses her i bladet.

Samtidig blev der afholdt pårørenderådsmøde, som også kan ses her i bladet. Der valg til pårørenderådet i maj måned se opslag i bladet.

På hele Akaciegården vil vi fra 1. april igen sætte skub i "Livstræ". Livstræ betyder for os, livskvalitet og træning. Det betyder at der en nær fremtid vil være drøftelse med de enkelte beboer om, hvad der for dem giver livskvalitet. Er der nogle ting man ikke kan, men som man gerne vil træne til at kunne, så vil vi sætte

systematisk ind i forhold til planlægningen af plejen i forhold til dette. Det vil være en tværfaglig indsats, hvor man både vil vurdere den fysiske funktion, grundig gennemgang af medicinen og der vil blive udført en ernæringsscreening af beboerne. Ud fra dette vil der blive lavet en tidsbegrænset træningsplan som vi håber alle vil bakke op omkring. I det omfang beboerne ønsker det, må pårørende også gerne motiver og deltage med træningen.

En af de faste aktiviteter vi har er dans med fru Bugge. Det skaber stor glæde og glad motion for mange. Det skaber så meget glæde at dette har spredt sig. Således vil man kunne læse om dette i Politikken påske lørdag. Beboerne er også så glade for det, at vi har søgt midler for at få mulighed for at få endnu mere dans evt. hver 14 dag begge steder. Vi håber ansøgningen går igennem.

Hermed ønsker jeg jer alle en rigtig god påske og april måned.

Med venlig hilsen

Henriette Wülser

Forstander.